Πίσω στην κορυφή της σελίδας
18.01.2011 | 16:12

Tlife Εργασία: Q&A

ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
 1. Τι είναι το  ΑΣΕΠ;

  Το ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού είναι μια ανεξάρτητη αρχή που διενεργεί διαγωνισμούς για λογαριασμούς για λογαριασμό Δημοσίων Φορέων με απώτερο σκοπό το διορισμό τους στον αντίστοιχο φορέα.

 2. Πώς μπορώ να διεκδικίσω μια θέση στο δημόσιο;

  Αρχικά πρέπει να επιλέξεις τον διαγωνισμό που σε ενδιαφέρει και αμέσως μετά να εξετάσεις αν πληρείς τις προυποθέσεις που ορίζει, π.χ. Πτυχίο ΑΕΙ, Πτυχίο Αγγλικών κ.λ.π.Σ

 3. Στους διαγωνισμούς Δημοσίου - ΑΣΕΠ συνήθως ζητείται πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών; με ποιόν τρόπο αποδυκνείεται αυτο;

  Αναλόγως το διαγωνισμό ζητείται καλή, πολύ καλή ή άριστη γνώση Αγγλικών. Τα πτυχία που αναγνωρίζονται απο το ελληνικό Δημόσιο είναι αρκετά και αναγράφονται λεπτομέρως στην πορκήρυξη του εκάστοτε διαγωνισμού. Το πλέον συνηφασμένο Πτυχίο Αγγλικών με το Δημόσιο και το ΑΣΕΠ είναι το TOEIC (προφέρεται 'τόικ') καθότι εξετάζει μόνο με 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και μπορείτε να το αποκτήσετε με πολύ σύντομη προετοιμασία σε ειδικά κέντρα προετοιμασίας.

 4. Μπορώ να αποδείξω τη γνώση χειρισμού Η/Υ κάνοντας υπεύθυνη δήλωση;

  Για τον τρόπο απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ ο υποψήφιος μπορεί να ανατρέξει στη σχετική ενότητα που περιλαμβάνεται ως Παράρτημα σε όλες τις προκηρύξεις διαγωνισμών του ΑΣΕΠ. H υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δε μετράει σαν πιστοποιητικό.

 5. Πώς μπορώ να αποδείξω την εμπειρία;

  Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών. Για αναλυτικές οδηγίες ο υποψήφιος μπορεί να ανατρέξει στη σχετική ενότητα που περιλαμβάνεται ως Παράρτημα σε όλες τις προκηρύξεις διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.

 6. Υπολογίζεται η ανεργία;

  Η ανεργία υπολογίζεται μόνο στην κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και μέχρι οκτώ εξάμηνα.

 7. Μπορώ να πάρω την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος αφού έχω υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε διαγωνισμό;

  Η άδεια άσκησης επαγγέλματος αναγνωρίζεται εφόσον έχει χορηγηθεί μετά την απόκτηση του πτυχίου και πριν την απόκτηση της εμπειρίας που θέλει να αποδείξει ο υποψήφιος. Η χρονική σειρά που ακολουθείται είναι: πτυχίο, άδεια, εμπειρία. Επομένως, η άδεια πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν την υποβολή συμμετοχής σε διαγωνισμό.

 8. Πώς μπορώ να πληροφορηθώ την ύλη των γραπτών διαγωνισμών;

  Η ύλη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανακοινώνεται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Έγκυρη και έγκαιρη σχετική ενημέρωση παρέχεται και στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.

 9. Αν αποστείλω τα δικαιολογητικά μου χωρίς να συνυποβάλω αίτηση του ΑΣΕΠ, μπορώ να συμμετάσχω σε διαγωνισμό;

  Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης, σε κατάλληλα διαμορφωμένο έντυπο που παράλληλα είναι και υπεύθυνη δήλωση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στο έντυπο αυτό υπάρχουν ειδικά πεδία τα οποία συμπληρώνουν οι υποψήφιοι ανάλογα με τα προσόντα και τις ιδιότητες που διαθέτουν.

  Προσοχή: Αν δεν συμπληρωθούν τα πεδία της αίτησης με τους αντίστοιχους κωδικούς προσόντων/κριτηρίων, τότε τα επικαλούμενα προσόντα και ιδιότητες δεν λαμβάνονται υπόψη, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για την απόδειξή τους.

 10. Με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων μπορώ να ξεκινήσω άμεσα να εργάζομαι;

  Τα πρώτα αποτελέσματα, κατά των οποίων μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις, θεωρούνται γι' αυτό ακριβώς το λόγο προσωρινά. Όταν η εκδίκαση των ενστάσεων ολοκληρωθεί από το ΑΣΕΠ, τότε εκδίδονται τα οριστικά αποτελέσματα και μετά ξεκινά η διαδικασία πρόσληψης.

Βαθμολόγησέ το
Εσύ τι λες; Πες τη γνώμη σου
Top 10