155 Θέσεις στην Α΄ ΕΠΚΑ

Οι θέσεις αφορούν:

-εκατόν δέκα ΔΕ Ημερήσιους Φύλακες

-τριάντα πέντε ΔΕ Νυχτοφύλακες

-δέκα ΥΕ Καθαριστές

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και 9 Μαίου 2011.

Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210 9219474.

READ more

Εσύ τι λες; Πες τη γνώμη σου