64 Εποχικοί στο Νομό Ιωαννίνων

64 Εποχικοί στο Νομό Ιωαννίνων | tlife.gr

Οι θέσεις είναι οι εξής:

-εικοσιτέσσερις θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας-αποκομιδής απορριμμάτων

-εικοσιπέντε θέσεις ΥΕ Εργατών καθαριότητας-οδοκαθαρισμού

-δεκαπέντε θέσεις ΥΕ Εργατών κήπων

Καταληκτική ημερομηνία είναι η 20 Μαίου 2011.

Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 26510 64107.

READ more

Εσύ τι λες; Πες τη γνώμη σου