69 Εποχικοί στο Δήμο Διονύσου

69 Εποχικοί στο Δήμο Διονύσου | tlife.gr

Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι οι εξής:

-πενήντα τέσσερις εργάτες καθαριότητας ΥΕ

-δέκα οδηγοί απορριμματοφόρων ΔΕ

-τρεις ηλεκτρολόγοι ΔΕ

-δύο εργάτες ύδρευσης ΥΕ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος και Αθ. Διάκου 1, Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 213 2030600.

READ more

Εσύ τι λες; Πες τη γνώμη σου