73 Εποχικοί στο Δήμο Χαλανδρίου

73 Εποχικοί στο Δήμο Χαλανδρίου | tlife.gr

Οι θέσεις είναι οι εξής:

-πενήντα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

-δεκατρείς ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων
-επτά ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

-δύο ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Σάρωθρο Ομάδας Ι΄ Τάξης Δ΄

-έναν ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Σάρωθρο Ομάδας Ι΄ Τάξης Γ΄

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν με συμβάσεις οκτώ μηνών.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 30 Μαίου 2011.

Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 213 2023869.

READ more

Εσύ τι λες; Πες τη γνώμη σου