Ανοικτά τα καταστήματα 4 Κυριακές τον χρόνο; Τα πάντα για τις εκπτώσεις!

Ανοικτά τα καταστήματα 4 Κυριακές τον χρόνο; Τα πάντα για τις εκπτώσεις! | tlife.gr

Το άνοιγμα των καταστημάτων την Τρίτη, την Πέμπτη και το Σάββατο, μια με δύο ώρες αργότερα (περίπου κατά τις 11 το μεσημέρι) με συνεχές όμως ωράριο, τις τέσσερις περιόδους προσφορών κατά τη διάρκεια του έτους καθώς και το άνοιγμα των καταστημάτων δύο Κυριακές πριν από τα Χριστούγεννα και μια πριν από το Πάσχα είναι τα θέματα που εξετάζει το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου.

‘Ηδη πάντως στην πλευρά των υπαλλήλων, έχει προκαλέσει αντιδράσεις η απόφαση του νομάρχη Κυκλάδων να επιτραπεί προαιρετικά, το πρώτο τρίμηνο του 2011, το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές και τις αργίες.

Η πρόταση που θα συζητηθεί με τις μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης είναι το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων 3 με 4 φορές το χρόνο και 4 φορές το χρόνο να υπάρχουν εκπτωτικές περίοδοι και αυτά τα δύο γεγονότα να συνδυάζονται.

Στόχος των εμπόρων είναι να έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα για την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου σε ότι αφορά στο ωράριο των εμπορικών καταστημάτων πριν από το καλοκαίρι οπότε αναμένεται η έναρξη λειτουργίας του πολυκαταστήματος (»εκπτωτικό χωριό») στην Παιανία.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Β. Κορκίδης ανέφερε ότι οι χειμερινές εκπτώσεις προτείνεται να ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου και να διαρκούν για ένα μήνα, τα δεκαήμερα προσφορών να πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε εποχής, τα μαγαζιά να ανοίγουν λίγο αργότερα το πρωί – ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής – καθώς έχει διαπιστωθεί μειωμένη εμπορική κίνηση τις πρώτες ώρες λειτουργίας των καταστημάτων τα πρωινά.

»Καλύτερα να ανοίγουν λίγο αργότερα τα πρωϊνά παρά να είναι κλειστά τα καταστήματα στις παραγωγικές ώρες» είπε ο κ. Κορκίδης. Σημειώθηκε ακόμη ότι η κρίση δεν επηρεάζει μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά έχει φτάσει και στην περιφέρεια

Τέλος ο κ. Κορκίδης ανέφερε ότι η ΕΣΕΕ αντιδρά έντονα στην »οικονομική και φορολογική βία» που επιχειρείται προς τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ζητά από την κυβέρνηση να επικεντρωθεί στην πάταξη της συστηματικής φοροδιαφυγής. Η φοροδιαφυγή δεν είναι απλή παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας αλλά δομικό πρόβλημα που εδράζεται στον τρόπο που οργανώθηκε η σχέση κράτους – πολίτη».

Οι χειμερινές εκπτώσεις έτους 2011 θα αρχίσουν το Σάββατο 15 Ιανουαρίου και θα λήξουν τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου και επ’ ευκαιρία της διενέργειας των εκπτώσεων, η ΕΣΕΕ απέστειλε οδηγίες προς τις εμπορικές επιχειρήσεις μέλη της σε όλη τη χώρα:

1. Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής όλων των ειδών που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου αυτά εκτίθενται.

2. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης. Εάν αναγραφεί ποσοστό, πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «20% έκπτωση»).

3. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.

4. Εάν διαπιστωθεί παράβαση του νόμου ή παραπλάνηση των καταναλωτών, οι ποινές και τα πρόστιμα είναι βαρύτατα. Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου διώκονται ποινικά και τιμωρούνται με φυλάκιση, ενώ, επιπλέον, τους επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι ποσού ίσου με το 0,5% του ετησίου κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν, το οποίο, σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να αυξάνεται μέχρι το 3% του ετησίου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) μέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

5. Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ν. 3769/2009, υπενθυμίζουμε ότι επιτρέπονται οι προσφορές και οι προωθητικές ενέργειες μέχρι την παραμονή της έναρξης των επίσημων εκπτώσεων.

READ more