Δημοψήφισμα 2015: Nύφη και ο γαμπρός άφησαν το γάμο και πήγαν να ψηφίσουν!

Αυτό το νεαρό πατρινό ζευγάρι δεν ήθελε να χάσει το δημοψήφισμα. Μετά το γάμο, γαμπρός και νύφη πήγαν στο εκλογικό τμήμα που ψήφιζαν και…

Read More

And More