Έφθασε στα Ελληνικά Ταχυδρομεία το πρώτο γράμμα για τον Άγιο Βασίλη και είναι συγκινητικό!

Είναι γλυκό συγκινητικό και σε κάνει να θέλεις να αγκαλιάσεις το παιδάκι που το έγραψε! Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, δημοσίευσαν το πρώτο γράμμα με παραλήπτη τον Άγιο Βασίλη που έφθασε στα γραφεία!

Ο μικρός ή η μικρή που το έγραψε, περικλείει σε πέντε γραμμές όλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια….


Read More

And More