Γ.Μανίκας: Μιλάει για το χειρουργείο που έκανε!

Το διάσημο μοντέλο εξαιτίας ενός κληρονομικού προβλήματος στο πόδι υποβλήθη σε χειρουργείο και όλα πήγαν καλά.

Read More

And More