Η διατήρηση της θηλής του μαστού «όπλο» στην αισιοδοξία μετά από μαστεκτομή

Η εξέλιξη της χειρουργικής του μαστού υπήρξε εντυπωσιακή κατά τα τελευταία 50 χρόνια, με το πέρασμα από την «επιθετική» χειρουργική παρέμβαση με τη ριζική μαστεκτομή σε πιο συντηρητικές επεμβάσεις, να αποτελεί μια μακρά αλλά σταθερά πλέον ελπιδοφόρα προοπτική.
Η διατήρηση της θηλής μετά από τη συντηρητική μαστεκτομή, εφόσον βέβαια είναι αυτό ογκολογικά ασφαλές, αποτελεί μέριμνα και φροντίδα μας, δεδομένου ότι ο συνδυασμός του άριστου θεραπευτικού και αισθητικού αποτελέσματος θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος της σύγχρονης χειρουργικής μαστού.

Read More

And More