Η Κατερίνα Γκαγκάκη ορίστηκε Αντιδήμαρχος Αθηναίων

Η Κατερίνα Γκαγκάκη αναλαμβάνει από σήμερα χρέη Αντιδημάρχου Αθηναίων σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δημάρχου, Κώστα Μπακογιάννη.

Ειδικότερα, η γνωστή επικοινωνιολόγος ορίστηκε Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας και Κοινωνίας των Πολιτών ενώ στα καθήκοντά της περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι δράσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προβολής της πόλης.

Διάβασε την ανακοίνωση:

“Ορίζουμε, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 177 παρ. 1 στοιχ. α του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167/30.10.2019) σχετικά με τον αριθμό των Αντιδημάρχων της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, την κ. Αικατερίνη Δημητριάδου –Γκαγκάκη του Γεωργίου ως Αντιδήμαρχο Εξωστρέφειας και Κοινωνίας των Πολιτών και μεταβιβάζουμε σε αυτήν την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται ιδίως με την προώθηση της εξωστρέφειας του Δήμου, την προαγωγή της συνεργασίας με την Κοινωνία των Πολιτών και τη στήριξη των δράσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, τις ομάδες, τους φορείς και συλλόγους.

Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Αικατερίνης Δημητριάδου -Γκαγκάκη του Γεωργίου, όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Αλεξάνδρα (Αλεξία) Έβερτ –Αλβέρτη του Μιλτιάδη”.

Read More

And More