Μ.Τουμασάτου-Α.Σταύρου: Περιμένουν παιδί;

Είναι όντως τεσσάρων μηνών;