Μάθε όλες τις αλλαγές για το Λύκειο που ανακοίνωσε το Υ. Παιδείας

Αλλαγές φέρνει στο πρόγραμμα των μαθητών του Λύκειου το Υπουργείο Παιδείας. Αν έχεις παιδί που βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις τρεις τάξεις του Λυκείου και ετοιμάζεται για το Πανεπιστήμιο, δες τι αλλαγές θα γίνουν…

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα παιδιά θα έχουν λιγότερα μαθήματα, αλλά θα προετοιμάζονται καλύτερα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού θα αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση. Έτσι, οι διδακτικές ώρες σε καθένα από τα βασικά μαθήματά τους θα αυξηθούν και θα σταματήσουν οι μονόωρες παραδόσεις μαθημάτων. Αυτό ωστόσο που δεν διευκρινίστηκε από την κα Διαμαντοπούλου είναι με ποιόν τρόπο θα γίνονται οι πανελλαδικές εξετάσεις και πως θα μπαίνουν τα παιδιά στα Πανεπιστήμια
Η Ιστορία θα είναι υποχρεωτικό μάθημα και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, ενώ τα Θρησκευτικά θα είναι υποχρεωτικά στην Α’ και την Β’, αλλά επιλογής στη Γ’ λυκείου.
Το σημαντικό και καινούριο, είναι πως εισάγεται ερευνητική εργασία και στις τρεις τάξεις και εκπόνηση της εργασίας αυτής στην τάξη, μπροστά σττους συμμαθητές του.
Δες αναλυτικά τις ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας:
Η Α’ τάξη θα είναι γενικής παιδείας με επτά υποχρεωτικά μαθήματα. Τα μαθήματα από 16 μειώνονται σε 8 ενώ προστίθεται και η ερευνητική εργασία.
Η Β’ Λυκείου θα έχει δύο κατευθύνσεις και ο αριθμός των μαθημάτων θα μειωθεί σε 12 από 17
Στην Γ’ Λυκείου οι κατευθύνσεις γίνονται τρεις με μείωση των μαθημάτων σε 10 από 16 αλλά αύξηση των ωρών διδασκαλίας.
Και στις τρεις τάξεις εισάγεται η ερευνητική εργασία που θα πρέπει να εκπονεί ο μαθητής ανά τετράμηνο, ενώ η μία από τις εργασίες θα μπορεί να είναι και στα αγγλικά.
Υποχρεωτικό θα είναι το μάθημα της Ιστορίας και στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Τα Θρησκευτικά θα είναι υποχρεωτικά στην Α’ και Β’ τάξη και επιλογής στη Γ΄ Λυκείου.
Όπως δήλωσε η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου, η μορφή και το είδος των εισαγωγικών εξετάσεων θα έχουν διαφορετικά στοιχεία που δε θα απαιτούν αποστήθιση.
Οι εξετάσεις είπε, θα διεξάγονται κεντρικά και με διαδικασίες που διασφαλίζουν το αδιάβλητο ενώ τα Πανεπιστήμια θα καθορίζουν το συντελεστή βαρύτητας των μαθημάτων στα οποία θα εξετάζονται οι υποψήφιοι.

Read More

Read More