Ο άριστος χορός της Πηλιχού!

Συγκέντρωσε 18 βαθμούς! Η μόνη υποψήφια που πήρε εξάρια και από τους τρεις κριτές…

Read More

And More