Πανελλήνιες 2015: Σε Λατινικά, Χημεία και Ηλεκτρολογία εξετάζονται σήμερα οι μαθητές!

Με τα Λατινικά (θεωρητικής κατεύθυνσης), τη Χημεία (Θετικής κατεύθυνσης), την Ηλεκτρολογία (Τεχνολογικής κατεύθυνσης Ι) καθώς και την Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Τεχνολογική Κατεύθυνση ΙΙ) συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ.
Tην Παρασκευή, σειρά έχουν η Ιστορία (Θεωρητικής κατεύθυνσης) καθώς και η Φυσική (Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης).

Read More

And More