Παρελθόν το Εποπτικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ!

Με τροπολογία στο σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης η κυβέρνηση τροποποιεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο παρέχοντας στον αρμόδιο υπουργό και το ΔΣ της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. τα απαραίτητα νομικά ερείσματα προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την ομαλή μετάβαση στη νέα ΕΡΤ.

Με την τροπολογία καταργείται το Εποπτικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ και το σύνολο των αρμοδιοτήτων του ανατίθεται στο ΔΣ της εταιρείας.
Εν τω μεταξύ προκρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου της εκτίμησης των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της ΝΕΡΙΤ.

Read More

And More