Αφήγηση για παιδιά

Αφήγηση
Αφήγηση με την Ομάδα Παραμυθοσέντουκο για παιδιά ηλικίας 5-11 ετών, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Την Κυριακή 16 Μαΐου στις 11π.μ. Διάρκεια 50 λεπτά.
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-8271717 και 210-8217724

Read More

And More