ΕΣΠΑ Παιδικοί σταθμοί: Άνοιξε η ηλεκτρονική αίτηση για τους γονείς!

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) δέχεται πλέον τις αιτήσεις των γονέων που διεκδικούν μια θέση στο φετινό πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς. Όπως είναι φυσικό οι γονείς θα πρέπει να επιδοθούν σε έναν αγώνα δρόμου για να μαζέψουν τα δικαιολογητικά και να τα υποβάλλουν μέχρι τις 29 Ιουλίου που είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 17 Αυγούστου ενώ από τις 18 μέχρι τις 22 Αυγούστου θα γίνονται οι ενστάσεις ώστε στις 24 Αυγούστου να ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα των παιδιών που φέτος θα πάνε στον παιδικό σταθμό.

Ήδη η υποβολή των αιτήσεων έχει ξεκινήσει από χτες αν και η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Κάθε ενδιαφερόμενη/ος για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ πρέπει:
1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο πιο Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr,paidikoi.eetaa.gr).την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 12.7.2016 έως 29.7.2016, στη Διεύθυνση.(www.eetaa.gr,paidikoi.eetaa.gr). Το πληροφοριακό συστήματα θα ανοίξει στις 12.7.2016 και ώρα 18.00. Κάθε ωφελούμενος/νη μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση, βάσει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ,που θα δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 29.7.2016 και ώρα 24:00.

2. Να αποστείλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α, μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier),στο χρονικό διάστημα από 12.7.2016 έως 29/7/2016. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 29.7.2016 και ώρα 24:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με τηνεκτύπωση της «Αίτησης συμμετοχής -Δήλωσης», όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα τοποθετούνται σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2016-2017, και θα υποβάλλονται, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Οι γονείς μπορούν να δουν την πλήρη ανακοίνωση με τις απαραίτητες πληροφορίες εδώ
Τα δικαιολογητικά για τους γονείς έχουν αναρτηθεί εδώ ενώ δείγμα αίτησης υπάρχει εδώ

Read More

And More