Οι πρώτες του λεξούλες!

Πότε αρχίζουν να μιλούν τα παιδιά και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη γλωσσική τους ανάπτυξη;

Ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης απαντά:
Οι ηλικίες ορόσημα
-Τα παιδιά αρχίζουν να λένε τις πρώτες “καθαρές” λέξεις μετά τους 6 μήνες.
-Στην ηλικία των 12 μηνών το παιδί συνήθως χρησιμοποιεί περίπου 10 λέξεις οι οποίες μπορεί να μην είναι καθαρές ωστόσο όταν τις χρησιμοποιεί εννοεί πάντα το ίδιο πράγμα.
-Στους 20-22 μήνες το παιδί αρχίζει να χρησιμοποιεί δύο λέξεις μαζί.
-Μετά τα δύο χρόνια ξεκινά να συντάσσει μικρές προτάσεις 3-4 λέξεων.
Αν αργεί να μιλήσει…
Εάν το παιδί αποκλίνει από τα παραπάνω ο γονιός οφείλει να κινητοποιηθεί και να εξακριβώσει γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό.
-Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να ελεγχθεί σε αυτήν την περίπτωση είναι η ακοή του παιδιού και στα δύο αυτιά. Παιδί που δεν ακούει δεν μπορεί να μιλήσει.
-Σημαντικό ρόλο παίζει και ο παράγοντας “κληρονομικότητα”. Αν ένας από τους γονείς μίλησε αργά ενδεχομένως το ίδιο να συμβεί και με το παιδί του.
Ο παράγοντας “περιβάλλον” στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού
Καθοριστική σημασία στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού έχει το περιβάλλον.
-Αν το παιδί μεγαλώνει σε μια οικογένεια που δέχεται ερεθίσματα προκειμένου να μιλήσει, αν οι γονείς του απευθύνουν το λόγο και του μιλούν με κανονικές λέξεις και όχι χαιδευτικά, αν ασχολούνται μαζί του κτλ το παιδί θα μιλήσει γρηγορότερα.
-Αν ωστόσο το παιδί μεγαλώνει σε ένα καταπιεσμένο περιβάλλον, που δεν του δίνεται η ευκαιρία να μιλήσει και οι γονείς δεν ασχολούνται ιδιαίτερα μαζί του, το παιδί το πιθανότερο είναι να καθυστερήσει στη γλωσσική του ανάπτυξη.
Όταν “λύνεται” η γλώσσα του…
Μετά τα δύο χρόνια, το παιδί μπορεί ξαφνικά να αρχίσει να χρησιμοποιεί πλήθος νέων λέξεων. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός πως ο εγκέφαλός του έχει πια ωριμάσει αρκετά και είναι απολύτως φυσιολογικό. Εξάλλου πριν το παιδί μιλήσει αναγνωρίζει και αντιλαμβάνεται πολλές περισσότερες λέξεις, οι οποίες “καταγράφονται” στον παιδικό του εγκέφαλο.

Read More

And More