Μαθησιακές δυσκολίες: Η ψυχοπαιδαγωγική σύμβουλος Χρυσούλα Μαυράκη εξηγεί τι είναι και πώς αντιμετωπίζονται

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που τα παιδιά μπορεί να παρουσιάσουν ιδιαίτερες δυσκολίες στα μαθήματα και το σχολείο τους. Αυτό δεν σημαίνει πως πρόκειται για ζητήματα ευφυίας ή αντίληψης, αλλά για μαθησιακές δυσκολίες που επηρεάζουν τη σχολική απόδοση των παιδιών, αλλά και την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. Μία από αυτές είναι και η δυσλεξία και η ψυχοπαιδαγωγική σύμβουλος Χρυσούλα Μαυράκη εξηγεί τι είναι και μιλά για τους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών στα παιδιά:

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες περιλαμβάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μαθητής σε σχέση με τη μάθηση και την αφομοίωση της γνώσης. Συνήθως, οι δυσκολίες επικεντρώνονται στο γραπτό λόγο -ανάγνωση και γραφή-, αλλά το παιδί μπορεί να δυσκολεύεται και στην αριθμητική ή και στην απομνημόνευση της Ιστορίας ή άλλων μαθημάτων αποστήθισης.

Η μαθησιακή δυσκολία που έχει σχέση με τα σύμβολα (γράμματα, αριθμούς, νότες) είναι γνωστή ως δυσλεξία. Η δυσλεξία έχει διάφορες μορφές: δυσαναγνωσία, δυσγραφία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία κ.ά. Οι ενδείξεις που παρατηρούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι οι εξής:

  • Ασυμφωνία μεταξύ της ευφυίας του παιδιού και της επίδοσής του στην ανάγνωση και την ορθή γραφή.
  • Δυσκολία του παιδιού να ξεχωρίσει τα γράμματα και να τα αποτυπώσει.
  • Ανάγνωση χωρίς χρώμα και νόημα.
  • Δυσκολία στην κατανόηση του κειμένου που διαβάζει.
  • Προβλήματα στη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μνήμη.

Βέβαια, αναφερόμαστε σε παιδιά χωρίς οργανικό πρόβλημα όρασης και ακοής, με φυσιολογική νοημοσύνη και υγιές οικογενειακό περιβάλλον.

Η δυσλεξία ανιχνεύεται πρώιμα, αλλά η σίγουρη διάγνωση γίνεται στα 8 χρόνια του παιδιού, δηλαδή στη Β’ Δημοτικού. Οι γονείς σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό θα πρέπει να απευθυνθούν στο θεσπισμένο φορέα για τη διάγνωση δυσκολιών στο σχολείο (Κέντρο Διαφορικής Διάγνωσης και Υποστήριξης), αλλά και σε Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα που λειτουργούν σε Νοσοκομεία και Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής.

Όταν ένα παιδί διαγνωσθεί, το σχολικό περιβάλλον ενημερώνεται και βοηθά το παιδί στην τάξη, αλλά και εκτός, με δασκάλα ειδικής αγωγής. Μπορούν, επίσης, να κάνουν συνεδρίες με ειδικούς θεραπευτές λόγου, ειδικής αγωγής και ψυχοθεραπείας σε Ιδιωτικά Κέντρα για ταχύτερη αποκατάσταση.

Συχνά, οι γονείς ανησυχούν όταν ένα μικρό παιδί γράφει τα γράμματα ανάποδα (στρεφοσυμβολία, π.χ. 3 αντί ε) ή ολόκληρες λέξεις (καθρεπτογραφή). Αυτό, όμως, μπορεί να είναι παροδικό και να οφείλεται στην ανωριμότητά του. Αν επιμείνει, όμως, και μετά το μέσο της Α’ τάξης, τότε θα πρέπει να διερευνηθεί, χωρίς πανικό και ανησυχία, γιατί το δυσλεξικό άτομο είναι ευφυές και με βοήθεια και κατανόηση, προχωρά, εξελίσσεται και επιτυγχάνει.

Φωτογραφίες: Shutterstock
Επιμέλεια κειμένου: Νίκη Κλεισούρα

Read More

And More