Μέχρι ποια ηλικία μπορεί να τρώει τις βρεφικές κρέμες;

Ερώτηση:Μέχρι ποια ηλικία μπορεί να τρώει τις βρεφικές κρέμες που κυκλοφορούν στο εμπόριο;
Ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης απαντά:
Οι βρεφικές κρέμες καλύπτουν τα παιδιά σχεδόν μέχρι τα τρία τους χρόνια. Κάποιος εφόσον το επιθυμεί μπορεί βέβαια να τις καταναλώνει για όλη του τη ζωή.
Είθισται ωστόσο να τις χρησιμοποιούμε συνήθως μέχρι το δεύτερο χρόνο της ζωής του παιδιού.
Αυτό συμβαίνει γιατί μετά τον πρώτο χρόνο το απογευματινό γεύμα που είναι κρέμα αντικαθίσταται με δείπνο που είναι είτε κανονικό φαγητό είτε κάτι άλλο.

READ more