Ασκήσεις με μπάλα για όλο το κάτω μέρος του σώματος

1 | Άρσεις με τη μπάλα!

2 | Άρσεις με τη μπάλα! (Βήμα 2ο)

3 | Άσκηση για τους μηρούς

4 | Άσκηση για τους μηρούς (Μέρος 2ο)

5 | Άσκηση για την λεκάνη!

6 | Άσκηση για την λεκάνη! (Βήμα 2ο)

7 | Κοιλιακοί πάνω σε μπάλα!

8 | Κοιλιακοί πάνω σε μπάλα! (Βήμα 2ο)

Read More

And More