Μπάλα γυμναστικής για ευλυγισία και τόνωση της μέσης

1 | Εκτάσεις κορμού με μπάλα

2 | Εκτάσεις κορμού με μπάλα (β' μέρος)

3 | Η κίνηση της γάτας με μπάλα

4 | Η κίνηση της γάτας με μπάλα (β' μέρος)

5 | Η κίνηση της γάτας με μπάλα (γ' μέρος)

6 | Κοιλιακοι με έκταση των χεριών μπροστά!

7 | Κοιλιακοι με έκταση των χεριών μπροστά! (β' μέρος)

Read More

And More