Πώς έχει χτίσει ο Γ. Σπαλιάρας αυτούς τους κοιλιακούς;

1 | Γυμναστική με λάστιχο

2 | Γυμναστική με λάστιχο (Βήμα 2ο)

3 | Άρση Βαρών...

4 | Άρση Βαρών... (Μέρος 2ο)

5 | Ο Γ. Σπαλιάρας κάνει κοιλιακούς

6 | Ο Γ. Σπαλιάρας κάνει κοιλιακούς (Βήμα 2ο)

And More