Πρωτότυπες ασκήσεις για επίπεδη κοιλιά… Βάλε τη φόρμα σου και ξεκινάμε!

1 | Πρωτότυπες ασκήσεις για επίπεδη κοιλιά... Βάλε τη φόρμα σου και ξεκινάμε!

2 | Ποδήλατο

3 | Ποδήλατο (β΄ μέρος)

4 | Ποδήλατο (γ΄ μέρος)

5 | Russian Twist

6 | Russian Twist (β' μέρος)

7 | Γλίστρημα

8 | Πλάγια σανίδα

9 | Πλάγια Σανίδα (β' Μέρος)

10 | Αντίστροφα ροκανίσματα

11 | Αντίστροφα ροκανίσματα (β' μέρος)

Read More

And More