Σκούφος με βέλο: Πως να φτιάξεις εύκολα αυτό το hot αξεσουάρ

 | diy2-161.jpg

 | diy1_s-154.jpg

1 | Τα υλικά που θα χρειαστείς

2 | Βήμα 1

3 | Βήμα 2

4 | Βήμα 3

5 | Βήμα 4

6 | Βήμα 5

7 | Βήμα 6

8 | Βήμα 7

9 | Βήμα 8

10 | Βήμα 9

11 | Βήμα 10

12 | Βήμα 11

13 | Βήμα 12

14 | Βήμα 13

15 | Βήμα 14

16 | Βήμα 15

17 | Βήμα 16

18 | Βήμα 17

19 | Βήμα 18

20 | Είναι έτοιμος!

Read More

And More