Ματίνα: Το makeover της αναγνώστριας!

1 | Ματίνα: Το makeover της αναγνώστριας!

2 | Σωστά χρώματα

3 | Σωστό φόρεμα

4 | Λάθος φόρεμα

5 | Συνδυασμός για μαύρο παντελόνι

6 | Πρόταση για μαλλία και make up

7 | To τελικό look

Read More

And More

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164