Πόσο θα στοιχίσει στον οίκο Dior η παρουσίαση της collection Cruise στην Ελλάδα

Ο οίκος Dior αποβιβάζεται στην χώρα μας την Δευτέρα 14 Ιουνίου, για το show που θα παρουσιάσει την Cruise 2022 συλλογή του στο Καλλιμάρμαρο την Πέμπτη 17 του μήνα, αλλά και ένα μεγάλο πρόγραμμα φωτογραφήσεων, σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους όπως: η Ακρόπολη, το Ωδείο Ηρώδου Αττικού, το Σούνιο κλπ.

Τι ακριβώς προβλέπει η συμφωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού για τη φωτογράφηση στην Ακρόπολη και τους άλλους αρχαιολογικούς χώρους; Οι αρμόδιοι φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού γνωμοδότησαν για το αίτημα του οίκου Dior, το αίτημα εγκρίθηκε, ενώ πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν οι ακριβείς όροι με τους οποίους θα γίνει η όλη οργάνωση.

Τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται και ποια είναι τα ακριβή ποσά που θα πληρώσει ο οίκος Dior για τις φωτογραφήσεις;

Για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των λήψεων, το ποσό που προσδιορίζεται ανά χώρους ακολούθως είναι τα εξής:

Ακρόπολη: 21.100 ευρώ (εταιρεία “EIGHT Ε.Ε.”),

Ωδείο Ηρώδου Αττικού: 6.900 ευρώ (εταιρεία“EIGHTΕ.Ε.”),

Αρχαία Αγορά: 13.500 ευρώ (εταιρεία “QOS I.K.E.”),

Σούνιο: 13.000 ευρώ (εταιρεία “QOSI.K.E.”),

Ναός Διός και στάδιο Νεμέα:ς 17.600 ευρώ (εταιρεία “QOS I.K.E.”)

Προσαυξημένο με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%), συνεπώς,το συνολικό ποσό για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των λήψεων ανέρχεται στα 72.100,00 (+ 24% ΦΠΑ).

Επιπλέον, μιας και θα απαγορευτεί η επίσκεψη του κοινού τις ώρες που θα γίνονται οι φωτογραφήσεις, οι εταιρείες οφείλουν να καταβάλουν επιπλέον ποσό, ανάλογο του αντιτίμου του συνόλου των εισιτηρίων που είχαν εκδοθεί για τις αντίστοιχες ημέρες του έτους 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΔΑΠ.

Για τη χρήση των απεικονίσεων, να καταβληθεί το αναλογούν υπέρ του ΟΔΑΠ τέλος, το οποίο για τις έντυπες εκδόσεις προσδιορίζεται στα 195.000,00 ευρώ, (προσαυξημένο με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.), το οποίο επιμερίζεται σε: 150.000 ευρώ για τη χρήση 100 φωτογραφιών από την εταιρεία “EIGHT Ε.Ε.” και 45.000 ευρώ για τη χρήση 30 φωτογραφιών από την εταιρεία “QOS I.K.E.

Το ποσό για τη διαδικτυακή χρήση των απεικονίσεων ανέρχεται στα 4.120,00 ευρώ (προσαυξημένο τον αναλογούντα Φ.Π.Α.), το οποίο επιμερίζεται ως εξής: 400 ευρώ για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο 100 φωτογραφιών για έξι μήνες από την εταιρεία “EIGHT Ε.Ε.”, 320 ευρώ για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο 80 φωτογραφιών για έξι μήνες από την εταιρεία “QOS I.K.E.” και 3.400 ευρώ για 11 βίντεο συνολικής διάρκειας 170 δευτερολέπτων από την εταιρεία”QOS I.K.E.”

Στο ανωτέρω ποσό να προστεθεί το ποσό που θα οριστεί για τα βίντεο της εταιρείας παραγωγής “EIGHT Ε.Ε.”, σε συνεννόηση με τον ΟΔΑΠ όταν καταμετρηθεί η τελική διάρκεια του οπτικοακουστικού υλικού παραγωγής της.

Σε περίπτωση που το συνολικό κόστος παραγωγής υπερβεί τις 200.000 €, τα τέλη χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού να αναπροσαρμοστούν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 της Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 3046/Β/30-12-2011).

Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται κατά την διάρκεια των φωτογραφήσεων στους χώρους
Στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης των Αθηνών επιτρέπονται α) η φωτογράφιση με και χωρίς παρεμβολή προσώπων, β) η αεροφωτογράφιση, κινηματογράφηση και αεροκινηματογράφηση χωρίς την παρεμβολή προσώπων, γ) η κινηματογράφηση της προετοιμασίας (backstage reporting) εντός του παλαιού μουσείου και δ) η κινηματογράφηση της διαδικασίας με παρεμβολή προσώπων (backstage reporting) μόνο για το τμήμα από την πύλη Βeule έως την περίφραξη άνωθεν του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού. Η προετοιμασία να πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Ιουνίου, οι δε λήψεις να γίνουν στις 18 ή εναλλακτικά, σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, στις 19 Ιουνίου.

Στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού επιτρέπεται η φωτογράφηση, αεροφωτογράφηση, κινηματογράφηση και αεροκινηματογράφηση με και χωρίς την παρεμβολή προσώπων. Οι λήψεις να πραγματοποιηθούν στις 18 Ιουνίου.

Στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς επιτρέπεται η φωτογράφηση και αεροκινηματογράφηση, με και χωρίς την παρεμβολή προσώπων. Η προετοιμασία των λήψεων να πραγματοποιηθεί το διάστημα 18-19 Ιουνίου, οι δε λήψεις να πραγματοποιηθούν στις 20 Ιουνίου.

Στον αρχαιολογικό χώρο της Νεμέας (ναός Διός και στάδιο) επιτρέπεται η φωτογράφηση, αεροφωτογράφηση, κινηματογράφηση και αεροκινηματογράφηση στον περιβάλλοντα χώρο του ναού και στο στάδιο. Η προετοιμασία των λήψεων να πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου, οι δε λήψεις να γίνουν στις 21 Ιουνίου.

Στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου επιτρέπεται η φωτογράφηση, αεροφωτογράφηση, κινηματογράφηση και αεροκινηματογράφηση. Η προετοιμασία των λήψεων να πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου, οι δε λήψεις να γίνουν στις 22 Ιουνίου.

Τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες δεν θα είναι δυνατή για το κοινό η επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους (Ακρόπολη: 18 Ιουνίου (εναλλακτικά 19 Ιουνίου) από 17:00 έως 22:00, Αρχαία Αγορά: 20 Ιουνίου από 6:00 έως 10:00 και από 17:00 έως 22:00, Αρχαιολογικός χώρος Νεμέας: 21 Ιουνίου από 6:00 έως 10:00 και από 17:00 έως 22.00, Αρχαιολογικός χώρος Σουνίου: 22 Ιουνίου από 16:00 έως 21:00).

Οι περιορισμοί

Σύμφωνα πάντα με την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου, δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση λήψεων στο εσωτερικό των ναών του Ηφαίστου και Αθηνάς Εργάνης στην αρχαία Αγορά, του Ποσειδώνα στο Σούνιο και του Διός στη Νεμέα.

Το παραγόμενο υλικό από την Ακρόπολη των Αθηνών μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως συνοδευτικό υλικό σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για θέματα που αφορούν την παρουσίαση της συλλογής και την έμπνευση αυτής από την Ελλάδα και σε καμία περίπτωση στη διαφημιστική καμπάνια της σειράς.  

Επιπλέον, αναφέρεται ότι οι δράσεις οφείλουν να συνάδουν αισθητικά και καλλιτεχνικά με τον χαρακτήρα των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων και να χαρακτηρίζονται από τον δέοντα σεβασμό προς αυτούς.

Τέλος, προβλέπονται κάποιοι τεχνικοί περιορισμοί που αφορούν τη χρήση σκιάστρων, ηχητικών συστημάτων, γεννητριών, οχημάτων μεταφοράς του εξοπλισμού αλλά και την καθαριότητα των χώρων, την ασφάλεια των εργαζομένων, τη χρήση του υλικού κ.λπ.

 

 

 

 

Ετικέτες

Read More

And More