Χρωματιστά παντελόνια

Χρώμα μέσα στον χειμώνα για όσες τολμούν!