4 τρόποι να φορέσεις glitter στα μάτια!

1 | What to know

2 | Πρώτος τρόπος στην εσωτερική γωνία: βήμα 1

3 | Πρώτος τρόπος στην εσωτερική γωνία: βήμα 2

4 | Πρώτος τρόπος στην εσωτερική γωνία: βήμα 3

5 | Πρώτος τρόπος στην εσωτερική γωνία: ολοκληρώθηκε

6 | Δεύτερος τρόπος ombre : βήμα 1

7 | Δεύτερος τρόπος ombre: βήμα 2

8 | Δεύτερος τρόπος ombre: ολοκληρώθηκε

9 | Τρίτος τρόπος σε όλο το κινητό βλέφαρο: βήμα 1

10 | Τρίτος τρόπος σε όλο το κινητό βλέφαρο: βήμα 2

11 | Τρίτος τρόπος σε όλο το κινητό βλέφαρο: ολοκληρώθηκε

12 | Τέταρτος τρόπος σαν eyeliner: βήμα 1

13 | Τέταρτος τρόπος σαν eyeliner: βήμα 2

14 | Τέταρτος τρόπος σαν eyeliner: ολοκληρώθηκε

Read More

And More