5 λόγοι που όλες πρέπει να έχουμε ένα λευκό μολύβι!

1 | What to know

2 | 1ος τρόπος: στη ρίζα του κινητού βλεφάρου

3 | 1ος τρόπος: στη ρίζα του κινητού βλεφάρου

4 | 2ος τρόπος: στο εσωτερικό του κάτω βλεφάρου

5 | 2ος τρόπος: στο εσωτερικό του κάτω βλεφάρου

6 | 3ος τρόπος: κάτω από τα φρύδια σου

7 | 3ος τρόπος: κάτω από τα φρύδια σου

8 | 3ος τρόπος: κάτω από τα φρύδια σου

9 | 4ος τρόπος: στις ρινοπαρειακές

10 | 4ος τρόπος: στις ρινοπαρειακές

11 | 5ος τρόπος: γύρω από τα χείλη σου

12 | 5ος τρόπος: γύρω από τα χείλη σου

13 | 5ος τρόπος: γύρω από τα χείλη σου

Read More

And More