Είναι άλλες! Οι μεταμορφώσεις των stars για το Coachella!

1 | Kylie Jenner: πριν

2 | Kylie Jenner: μετά

3 | Vanessa Hudgens: πριν

4 | Vanessa Hudgens: μετά

5 | Taylor Swift: πριν

6 | Taylor Swift: μετά

7 | Kendall Jenner: πριν

8 | Kendall Jenner: μετά

9 | Emma Roberts: πριν

10 | Emma Roberts: μετά

11 | Katy Perry: πριν

12 | Katy Perry: μετά

13 | Hailey Baldwin: πριν

14 | Hailey Baldwin: μετά

Read More

Read More