Δες τη θεαματική μεταμόρφωση της αναγνώστριας του TLIFE!

1 | Who is who

2 | Μαλλιά: βήμα 1

3 | Μαλλιά: βήμα 2

4 | Μαλλιά: βήμα 3

5 | Μαλλιά: βήμα 4

6 | Μαλλιά: βήμα 5

7 | Make up: βήμα 1

8 | Make up: βήμα 2

9 | Make up: βήμα 3

10 | Make up: βήμα 4

11 | Make up: βήμα 5

12 | Make up: βήμα 6

13 | Make up: βήμα 7

14 | Make up: βήμα 8

15 | Make up: βήμα 9

16 | Make up: βήμα 10

17 | Τι μας είπε η Γιώτα μετά τη μεταμόρφωση

Read More

And More