Δες τη θεαματική μεταμόρφωση της αναγνώστριας του TLIFE!

1 | What to know

2 | Μακιγιάζ: βήμα 1

3 | Μακιγιάζ: βήμα 2

4 | Μακιγιάζ: βήμα 3

5 | Μακιγιάζ: βήμα 4

6 | Μακιγιάζ: βήμα 5

7 | Μακιγιάζ: βήμα 6

8 | Μακιγιάζ: βήμα 7

9 | Μακιγιάζ: βήμα 8

10 | Μακιγιάζ: βήμα 9

11 | Μαλλιά: βήμα 1

12 | Μαλλιά: βήμα 2

13 | Μαλλιά: βήμα 3

14 | Μαλλιά: βήμα 4

15 | Μαλλιά: βήμα 5

16 | Μαλλιά: βήμα 6

17 | Μαλλιά: βήμα 7

18 | Μαλλιά: βήμα 8

19 | Μαλλιά: βήμα 9

20 | Το make over ολοκληρώθηκε!

Read More

And More