Δες τη θεαματική μεταμόρφωση της αναγνώστριας του TLIFE!

1 | What to know

2 | Μακιγιάζ: βήμα 1

3 | Μακιγιάζ: βήμα 2

4 | Μακιγιάζ: βήμα 3

5 | Μακιγιάζ: βήμα 4

6 | Μακιγιάζ: βήμα 5

7 | Μακιγιάζ: βήμα 6

8 | Μακιγιάζ: βήμα 7

9 | Μακιγιάζ: βήμα 8

10 | Μακιγιάζ: βήμα 9

11 | Μακιγιάζ: βήμα 10

12 | Μακιγιάζ: βήμα 11

13 | Μακιγιάζ: βήμα 12

14 | Μακιγιάζ: βήμα 13

15 | Μαλλιά: βήμα 1

16 | Μαλλιά: βήμα 2

17 | Μαλλιά: βήμα 3

18 | Μαλλιά: βήμα 4

19 | Μαλλιά: βήμα 5

20 | Τι μας είπε η Ρένια μετά το make over

Read More

And More