Δες την θεαματική μεταμόρφωση της αναγνώστριας του TLIFE!

1 | Who is who

4 | Μαλλιά: βήμα 1

5 | Μαλλιά: βήμα 2

6 | Μαλλιά: βήμα 3

7 | Make up: βήμα 1

8 | Make up: βήμα 2

9 | Make up: βήμα 3

10 | Make up: βήμα 4

11 | Make up: βήμα 5

12 | Make up: βήμα 6

13 | Make up: βήμα 7

14 | Make up: βήμα 8

15 | Το make over ολοκληρώθηκε

Read More

And More