Δες την θεαματική μεταμόρφωση της αναγνώστριας του TLIFE!

1 | Who is who

2 | Make up: βήμα 1

3 | Make up: βήμα 2

4 | Make up: βήμα 3

5 | Make up: βήμα 4

6 | Make up: βήμα 5

7 | Make up: βήμα 6

8 | Make up: βήμα 7

9 | Make up: βήμα 8

10 | Make up: βήμα 9

11 | Make up: βήμα 10

12 | Μαλλιά: βήμα 1

13 | Μαλλιά: βήμα 2

14 | Μαλλιά: βήμα 3

15 | Μαλλιά: βήμα 4

16 | Το make over ολοκληρώθηκε

Read More

And More