Δες την θεαματική μεταμόρφωση της αναγνώστριας του TLIFE!

1 | Who is who

2 | Μαλλιά: βήμα 1

3 | Μαλλιά: βήμα 2

4 | Μαλλιά: βήμα 3

5 | Μαλλιά: βήμα 4

6 | Make up: βήμα 1

7 | Make up: βήμα 2

8 | Make up: βήμα 3

9 | Make up: βήμα 4

10 | Make up: βήμα 5

11 | Make up: βήμα 6

12 | Make up: βήμα 7

13 | Make up: βήμα 8

14 | Make up: βήμα 9

15 | Το make over ολοκληρώθηκε

Read More

And More