Δες την θεαματική μεταμόρφωση της αναγνώστριας του TLIFE!

1 | Who is who

2 | Μαλλιά: βήμα 1

3 | Μαλλιά: βήμα 2

4 | Make up: βήμα 1

5 | Make up: βήμα 2

6 | Make up: βήμα 3

7 | Make up: βήμα 4

8 | Make up: βήμα 5

9 | Make up: βήμα 6

10 | Make up: βήμα 7

11 | Make up: βήμα 8

12 | Το make over ολοκληρώθηκε

Read More

And More