Δες την θεαματική μεταμόρφωση της αναγνώστριας του TLIFE!

1 | Who is who

2 | Μαλλιά: βήμα 1

3 | Μαλλιά: βήμα 2

4 | Μαλλιά: βήμα 3

5 | Μαλλιά: βήμα 4

6 | Μαλλιά: βήμα 5

7 | Μαλλιά: βήμα 6

8 | Μαλλιά: βήμα 7

9 | Μακιγιάζ: βήμα 1

10 | Μακιγιάζ: βήμα 2

11 | Μακιγιάζ: βήμα 3

12 | Μακιγιάζ: βήμα 4

13 | Μακιγιάζ: βήμα 5

14 | Μακιγιάζ: βήμα 6

15 | Μακιγιάζ: βήμα 7

16 | Μακιγιάζ: βήμα 8

17 | Τι μας είπε η Βούλα μετά το make over

Read More