Δες την θεαματική μεταμόρφωση της Βάσιας!

1 | Who is who

2 | Μαλλιά: βήμα 1

3 | Μαλλιά: βήμα 2

4 | Μαλλιά: βήμα 3

5 | Make up: βήμα 1

6 | Make up: βήμα 2

7 | Το σωστό τελικό look

8 | Το make over ολοκληρώθηκε

Read More

And More