Λευκό μολύβι: πέντε διάσημες μας βάζουν σε πειρασμό να το φορέσουμε!

Το λευκό μολύβι είναι η αγορά που πρέπει να σκεφτείς να κάνεις (αν δεν έχεις ήδη ένα)!