Οι χειρότερες beauty στιγμές των διασήμων το 2011!

1 | Χειρότερο concealer στο εξωτερικό!

2 | Χειρότερο concealer στην Ελλάδα!

3 | Χειρότερες λάμψεις στο εξωτερικό!

4 | Χειρότερες λάμψεις στην Ελλάδα!

5 | Χειρότερη terracotta στο εξωτερικό!

6 | Χειρότερη teraccotta στην Ελλάδα!

7 | Χειρότερη σκιά στο εξωτερικό!

8 | Χειρότερη σκιά στην Ελλάδα!

9 | Χειρότερα φρύδια στο εξωτερικό

10 | Χειρότερα φρύδια στην Ελλάδα!

11 | Χειρότερο side part στο εξωτερικό!

12 | Χειρότερο side part στην Ελλάδα!

Read More

And More

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164