Καρέ μαλλιά! 4 (ακόμη) χτενίσματα που μπορείς να κάνεις στα καρέ μαλλιά σου!

1 | Χτένισμα no 1: top knot

2 | Χτένισμα no 1: βήμα 1

3 | Χτένισμα no 1: βήμα 2

4 | Χτένισμα no 1: βήμα 3

5 | Χτένισμα no 1: βήμα 4

6 | Χτένισμα no 1: βήμα 5

7 | Χτένισμα no 2: messy beach waves

8 | Χτένισμα no 2: βήμα 1

9 | Χτένισμα no 2: βήμα 2

10 | Χτένισμα no 2: βήμα 3

11 | Χτένισμα no 2: βήμα 4

12 | Χτένισμα no 3: πλεξίδα με τσιμπιδάκια

13 | Χτένισμα no 3: βήμα 1

14 | Χτένισμα no 3: βήμα 2

15 | Χτένισμα no 3: βήμα 3

16 | Χτένισμα no 4: half up

17 | Χτένισμα no 4: βήμα 1

18 | Χτένισμα no 4: βήμα 2

19 | Χτένισμα no 4: βήμα 3

20 | Χτένισμα no 4: βήμα 4

21 | Χτένισμα no 4: βήμα 5

Read More

And More