Μια πλεξίδα, τρία διαφορετικά χτενίσματα μέχρι την Παρασκευή!

1 | 1η μέρα: βήμα 1

2 | 1η μέρα: βήμα 2

3 | 1η μέρα: βήμα 3

4 | 1η μέρα: το look ολοκληρώθηκε

5 | 2η μέρα: βήμα 1

6 | 2η μέρα: βήμα 2

7 | 2η μέρα: το look ολοκληρώθηκε

8 | 2η μέρα: το look ολοκληρώθηκε

9 | 3η μέρα: βήμα 1

10 | 3η μέρα: βήμα 2

11 | 3η μέρα: το look ολοκληρώθηκε

Read More

And More