Οι 4 τρόποι χρήσης του Kérastase Elixir Ultime!

1 | Kérastase Elixir Ultime: τι πρέπει να ξέρεις!

2 | Πρώτος τρόπος χρήσης: πριν το λούσιμο

3 | Πρώτος τρόπος χρήσης: πριν το λούσιμο

6 | Πρώτος τρόπος χρήσης: πριν το λούσιμο

7 | Πρώτος τρόπος χρήσης: πριν το λούσιμο

8 | Πρώτος τρόπος χρήσης: πριν το λούσιμο

9 | Πρώτος τρόπος χρήσης: πριν το λούσιμο

10 | Πρώτος τρόπος χρήσης: πριν το λούσιμο

11 | Πρώτος τρόπος χρήσης: πριν το λούσιμο

16 | Δεύτερος τρόπος χρήσης: πριν το πιστολάκι

17 | Δεύτερος τρόπος χρήσης: πριν το πιστολάκι

18 | Δεύτερος τρόπος χρήσης: πριν το πιστολάκι

19 | Δεύτερος τρόπος χρήσης: πριν το χτένισμα

20 | Δεύτερος τρόπος χρήσης: πριν το χτένισμα

21 | Τρίτος τρόπος χρήσης: μετά το πιστολάκι

23 | Τρίτος τρόπος χρήσης: μετά το πιστολάκι

24 | Τρίτος τρόπος χρήσης: μετά το πιστολάκι

25 | Τέταρτος τρόπος χρήσης: καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας!

Read More

And More