Πώς να κάνεις τα μαλλιά της Gisele με πρέσα ή ψαλίδι!

1 | What to know

2 | Απαραίτητο αρχικό βήμα σε κάθε περίπτωση

3 | Πρέσα: Βήμα 1

4 | Πρέσα: Βήμα 2

5 | Πρέσα: Βήμα 3

6 | Πρέσα: Βήμα 4

7 | Πρέσα: Βήμα 5

8 | Ψαλίδι

9 | Απαραίτητο τελικό βήμα σε κάθε περίπτωση

10 | Το Gisele look έχει ολοκληρωθεί!

11 | Και το original look της Gisele!

12 | Bonus tip: περπάτησε με αέρα!

Read More

And More