Το stylish χτένισμα για να μην καούν τα μαλλιά σου από τη λαμπάδα! Plus: πώς θα τα μεταμορφώσεις μετά με μια κίνηση!

1 | Βήμα 1

2 | Βήμα 2

3 | 3

4 | Βήμα 4

5 | Βήμα 5

6 | Βήμα 6

7 | Βήμα 7

8 | Βήμα 8

9 | Βήμα 9

10 | 10

11 | Βήμα 11

12 | Βήμα 12

13 | Βήμα 13

14 | Ο δεύτερος τρόπος ολοκληρώθηκε

Read More

And More