Ήρθαν στο γραφείο τα πρώτα ανοιξιάτικα αρώματα!

Θα μυρίζουμε έτσι μέχρι να έρθει το καλοκαίρι!