Το καλοκαίρι είναι για πλεξίδες! Οκτώ διάσημες μας δίνουν έμπνευση για να τις αντιγράψουμε!

Διάλεξε την δική σου αγαπημένη πλεξίδα ή και όλες!